Personale

Nelly Bonde
Leder · 37 timer
Anette Tougaard Souchef 37 timer
Gitte Bronee Larsen Pædagog 37 timer
Bente Mortensen Pædagog 37 timer
Nina Nielsen Pædagogisk medhjælp 37 timer
Jeanne Kleendal Pædagogisk medhjælp 33 timer
Jette Olsen
Pædagogisk medhjælp 33 1/4 time

Trine Nielsen Vikar
Cecilia Skaaning Sørensen Flexjobber
Charlotte Falchke Ekstern sprogpædagog
Ruth Josiassen
Ekstern tale- og hørekonsulent
Eva Hansen Rengøringsassistent
Lars Ostenfeldt Haveassistent