BESTYRELSE

SE  BESTYRELSESMØDEREFERATER  

Personale
Jørgen Voss, formand,
Selvsupplerende repræsentant
Møllebakken 10 A, 4400 Kalundborg 
tlf.: 59515941

Personale
Pernille Houg Larsen
Selvsupplerende repræsentant
Byens Mose, 4400 Kalundborg 
tlf.: 27522829

 

Pernille Lundgaard
Leder, Kalundborg Asyl Børnehave,
tlf. 61145960

Nanna Uhrbrand Blume 
Forældrerepræsentant

Signe Marie Al-Hariri
Forældrerepræsentant

Janni Arnfeldt Hansen
Forældrerepræsentant

Simone Jacobsen
Suppleant