KOMPETENCEHJULET

Vi bruger Kompetencehjulet i samarbejde med dig som forælder, så dit barn bliver så dygtigt, det kan.

Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab, der tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven.
Kompetencehjulet bygger på en helhedsorienteret, anerkendende ressource- og relationstilgang. Som professionelle har vi adgang til Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse for børn fra 0-6 år og bl.a. til forskning og teori, om hvilke udfordringer børnene har behov for, for at få mulighed for at blive så dygtige de kan.

Vi har også adgang til at lave kompetencehjul for dit barn eller en hel børnegruppe. Dit barns kompetencehjul bliver til på baggrund af vores observationer og vurderinger af dit barns nærmeste udviklingszone. Dit barns kompetencehjul giver os indblik i, hvilke udfordringer dit barn er klar til, og det giver os mulighed for at vejlede dig som forælder i, hvordan du kan udfordre og lege med dit barn – endnu mere end du allerede gør.

Vi har også mulighed for at følge dit barns udvikling over tid. Det betyder, at vi sammen med dig kan glæde os over, at dit barn udvikler sig og trives. Det betyder desuden, at vi tidligt får øje på, hvis dit barn har brug for ekstra opmærksomhed og hjælp til at komme videre på nogle konkrete områder.

Gode overgange med Kompetencehjulet
Når dit barn skal fra dagpleje eller vuggestue til børnehave eller skal starte i skole, hjælper det dit barn til en god overgang, at dit barns kompetencehjul følger med til den nye institution.

Klik på hjulet og få direkte og gratis adgang til kompetencehjulet.