KLAR PÆDAGOGIK

KLAR-PÆDAGOGIK –  læs om de officielle pædagogiske mål børnehaven arbejder efter.