BESTYRELSE

SE  BESTYRELSESMØDEREFERATER  

Personale
Jørgen Voss, formand,
Selvsupplerende repræsentant
Møllebakken 10 A, 4400 Kalundborg 
tlf.: 59515941

Personale
Pernille Houg Larsen
Selvsupplerende repræsentant
Byens Mose, 4400 Kalundborg 
tlf.: 27522829

Personale
Camilla Andersen
Forældrerepræsentant

Personale
Rikke Korslund Larsen
Forældrerepræsentant


Kristel Trumulis Jensen
Forældrerepræsentant
Valentin Jensensvej 3, 4400 Kalundborg

Personale pict
Jeanette Thorndal Larsen
Forældrerepræsentant
Poulas Alle 25, 4400 Kalundborg

Personale pict
Gitte Broneé Larsen,
Personalerepræsentant.
Kalundborg Asyl Børnehave, tlf. 61145960
Personale pict
Nelly M. Bonde 
Leder, Kalundborg Asyl Børnehave,
tlf. 61145960