BESTYRELSE

Jørgen Voss, formand, selvsupplerende repræsentant
Møllebakken 10 A, 4400 Kalundborg, 4400 Kalundborg,  tlf.:   59515941

Pernille Houg Larsen, Selvsupplerende repræsentant
Byens Mose, 4400 Kalundborg, tlf.: 27522829

Camilla Andersen, forældrerepræsentant

Line Bahne Henriksen, forældrerepræsentant
Skjalm Hvidesvej 5, 4400 Kalundborg

Rikke Korslund Larsen, forældrerepræsentant
Lundevej 93, 4400 Kalundborg

Jeanette Thorndal Larsen, forældrerepræsentant
Poulas Alle 25, 4400 Kalundborg

Gitte Broneé Larsen, personalereprænsentant.
Kalundborg Asyl Børnehave, 61145960

Nelly M. Bonde, leder.
Kalundborg Asyl Børnehave, 61145960

Thomas Holm Jørgensen, suppleant, Birkevej 6, 4400 Kalundborg, tlf.:  21729997

SE  BESTYRELSESMØDEREFERATER  HER