BESTYRELSE

SE  BESTYRELSESMØDEREFERATER  

Personale
Jørgen Voss, formand,
Selvsupplerende repræsentant
Møllebakken 10 A, 4400 Kalundborg 
tlf.: 59515941

Personale
Pernille Houg Larsen
Selvsupplerende repræsentant
Byens Mose, 4400 Kalundborg 
tlf.: 27522829

Nanna Uhrbrand Blume 
Forældrerepræsentant

Signe Marie Al-Hariri
Forældrerepræsentant

Janni Arnfeldt Hansen
Forældrerepræsentant

Simone Jacobsen
Suppleant 

Personale pict
Gitte Broneé Larsen,
Personalerepræsentant.
Kalundborg Asyl Børnehave, tlf. 61145960

Personale pict
Nelly M. Bonde 
Leder, Kalundborg Asyl Børnehave,
tlf. 61145960