BESTYRELSE

Jørgen Voss, formand, selvsupplerende repræsentant
Møllebakken 10 A, 4400 Kalundborg, 4400 Kalundborg,  tlf.:   59515941

 

Pernille Houg Larsen, Selvsupplerende repræsentant
Byens Mose, 4400 Kalundborg, tlf.: 27522829

 

Camilla Andersen, forældrerepræsentant

 

Tea Louise Brande Teichert, forældrerepræsentant
Sct. Olaigade 22, 4400 Kalundborg, tlf.:  22327115

 

Thomas Høi Jensen, forældrerepræsentant
Højen 14, 4400 Kalundborg, tlf.:  29411384 / 59508196

 

Gitte Broneé Larsen, personalereprænsentant.
Kalundborg Asyl Børnehave, 61145960

 

Nelly M. Bonde, leder.
Kalundborg Asyl Børnehave, 61145960

 

Thomas Holm Jørgensen, suppleant, Birkevej 6, 4400 Kalundborg, tlf.:  21729997

SE  BESTYRELSESMØDEREFERATER  HER