CORONA NYT og pasningsbehov

Kære forældregruppe.

Som bekendt er Kalundborg Asyl Børnehave ramt af sygdom grundet Covid-19. En række børn såvel som pædagoger er testet positive umiddelbart før jul. Vi har desværre ikke et detaljeret overblik over hvem, der er testet positive hvornår, ligesom det er uvist, hvor mange der på nuværende tidspunkt betragter sig som værende raskmeldte.

Børnehavens ledelse og bestyrelse arbejder aktivt på at kunne fremlægge en plan for åbning efter nytår under ovenstående vilkår. For at kunne lykkes med dette, har vi brug for et overblik over jeres behov for pasning i uge 1 og 2. Vi opfordrer dog kraftigt til at afsøge alle alternative muligheder for pasning, så vi kan begrænse antallet af børn i institutionen og dermed omfanget af risiko for yderligere smittespredning. 

Alle bedes således indberette eventuelt behov for pasning i uge 1 og uge 2. Dette sker ved fremsendelse af mail til: nebo@kalundborg.dk. I mailen skal det angives på hvilke dage/datoer samt tidsintervaller I har  behov for pasning (husk at angive barnets navn + stue). I behøver kun angive de dage, der er aktuelle for pasning institutionen mellem den 4. og den 15. januar – begge dage inklusive. Såfremt det ønskes kan I downloade og udfylde dette skema – skemaet skal scannes eller fotograferes i udfyldt stand og vedhæftes mailen.

Deadline for tilbagemelding på mail er lørdag den 2. januar kl. 12.00. Hvis vi ikke modtager jeres tilbagemelding inden da, betragter vi det som en bekræftelse af, at I har fundet alternativ pasningsmulighed.

De bedste hilsner med ønske om et godt nytår fra
Kalundborg Asyl Børnehave