Corona, jul og nytår

Kære forældre i Kalundborg Asyl Børnehave

Julen nærmer sig, og 2020 lakker mod enden. Jeg vil i den forbindelse benytte lejligheden til at ønske jer glædelig jul og godt nytår, og vil, både på egne og personalets vegne takke for den store opbakning, vi har fået i det forgangne år. 

COVID-19 har fyldt meget og har krævet en noget anderledes hverdag for os alle. 

Først den store lockdown, hvor der alene var mulighed for nødpasning, og herefter genåbning, som krævede en praksis med mange hygiejnekrav, opsplitning af de hidtidige kendte børnegrupper, modtagelse af børn på legepladsen og reducerede legetøjs og aktivitetsmuligheder. 

Vi var meget spændte på, hvordan en hverdag med disse coronarestriktioner ville blive modtaget af børnene og af jer. Det gik heldigvis over al forventning. Børnene accepterede håndvask og gik glade ind i børnehaven.

Personale og børn tog herefter hul på en helt ny hverdag, med en reduceret åbningstid, hvor børnene var i mindre grupper og tilbragte hele dagen i det fællesskab, og hvor det hele tiden foregik udendørs.

Børnene gav ikke udtryk for savn af legetøjsudbud, eller udfordrede kravet om at blive inden for en afmærket zone på legepladsen. Der har hele tiden været stort fokus på nærvær, omsorg samt at hjælpe- og passe på hinanden.

Personalet, der inden da havde været spændte og noget usikre på hvordan kvaliteten kunne fastholdes med de mange restriktioner, gav hurtigt tilkende, at de observerede stor børnetrivsel som konsekvens af den ny organisering, hvor de selv, ved konstant at følge den samme gruppe, så udviklingen tydeligt, og dermed resultatet af egen pædagogiske indsats.

En legende hverdag, båret af børneperspektivet, og med tid til at øve med enkelte børn i deres tempo – og det betød ikke, at børnene opnåede færre færdigheder – måske tværtimod.

Smittetallet faldt og der blev igen stillet krav om fuld åbningstid, hvilket betød, at de små grupper blev erstattet af stuegrupper, og personalet igen skulle fordele deres arbejdstid over hele dagen.

Den sidste tid har vi desværre igen kunnet konstatere en stigning af smittetallet og deraf yderligere restriktioner såvel i Danmark som i resten af verden. I Kalundborg Asyl Børnehave arbejder vi stadig i opdelte stuegrupper, zoneindeling på legepladsen og med fortsat stor prioritering af hygiejne.

Desværre har vi nu været nødt til at lukke institutionen som konsekvens af COVID-19 smitte/nærkontakt. Vi krydser fingre samt banker under bordet i håbet om, at vi får stoppet smittekæden, og vi derved kan medvirke til at minimere risikoen i forhold til børnene, jer og os voksne her i Kalundborg Asyl Børnehave.

I de nye retningslinjer for dagtilbudsområdet pointeres det, at vi skal undgå eller reducere mylder for eksempel ved forskudt mødetid.

Jeg vurderer, at det kræver, at I fortsat har selvjustits i forhold til at holde god afstand og altid vasker hænder, inden I entrerer Kalundborg Asyl Børnehave.

Desuden fordrer de ny retningslinjer; at aflevering og afhentning af børn enten foregår udendørs eller ved at forældre, udover at holde god afstand og have god håndhygiejne, bærer mundbind eller visir indendørs.

Jeg tænker, at vi fortsætter den hidtidige praksis med aflevering/afhentning på legepladsen, og jeg beder jer benytte mundbind/visir udendørs. 

Det håber jeg, I er enige med mig i, og derfor vil praktisere.

Jeg ser frem til samarbejdet i 2021, hvor vi forhåbentligt igen får mulighed for at mødes til dialog om jeres børn og til diverse arrangementer af mere social art. 

Glædelig jul & godt nytår på personalets og bestyrelsens vegne

Nelly Bonde